Mechanika Budowli 2

Dział „MECHANIKA BUDOWLI 2” dedykowany jest osobom uczęszczającym na zajęcia seminaryjne z Mechaniki Budowli 2. Uczestnikami tych zajęć są zazwyczaj słuchacze I roku w semestrze letnim. Ćwiczenia obejmują 30h spotkań na których utrwalana jest wiedza przekazana wcześniej na wykładzie z „MECHANIKI BUDOWLI 2”, którego materiał obejmuje:

 • Stan naprężenia, stan odkształcenia. Prawo Hooke’a. Stałe materiałowe E,G,n. Rozciąganie, ściskanie, ścinanie.
 • Wytrzymałość materiału. Ogólne zasady wymiarowania konstrukcji. Metoda stanów granicznych.
 • Skręcanie przekrojów kołowych i pierścieniowych. Zginanie proste (d= M/W). Zginanie ukośne. Kształt przekroju elementów zginanych.
 • Ścinanie w belkach zginanych, t=TSx. Trajektorie naprężeń głównych.
 • Obciążenia mimośrodowe. Wyboczenie prętów osiowo ściskanych. Istota sprężania.
 • Zginanie sprężysto – plastyczne. Linia ugięcia – wzory Mohra.
 • Belki jednoprzęsłowe statycznie niewyznaczalne. Metoda Crossa.
 • Parcie wody, parcie gruntu. Tarcie. Stateczność budowli.

Odpowiednio na seminarium utrwalana jest wiedza w ramach następujących zagadnień tematycznych:

 • Geometria figur płaskich.
 • Główne, centralne osie bezwładności.
 • Normy obciążeń.
 • Proste przypadki wytrzymałościowe- rozciąganie, ściskanie, ścinanie.
 • Przykłady zbierania obciążeń dla wybranych elementów konstrukcyjnych domu jednorodzinnego.
 • Przykłady wymiarowania elementów konstrukcyjnych domu jednorodzinnego
 • Ścinanie w belkach zginanych. Naprężenia główne.
 • Obciążenia mimośrodowe. Wyboczenie. Linia ugięcia belek.
 • Belki statycznie niewyznaczalne. Belki ciągłe wieloprzęsłowe -metoda Crossa.
 • Ramy statycznie niewyznaczalne o węzłach nieprzesuwnych -metoda Crossa.

Praca nad powyższymi zagadnieniami odbywa się głównie przy pomocy zestawów zadań oraz ćwiczeń domowych.