Zadania domowe

Treść zadania domowego nr 1

Treść zadania domowego nr 2

Powyżej zamieszczona jest ogólna treść zadań domowych. Indywidualne wartości znajdują się poniżej. Należy na liście ocen sprawdzić własny indywidualny numer znajdujący się w po lewej stronie numeru indeksu a następnie na poniższych listach odnaleźć zadanie o danym numerze.

Zadanie domowe nr 1:

Indywidualne wartości do zadania domowego nr 1.1 – wektory

Indywidualne wartości do zadania domowego nr 1.2 – belka

Kalkulator wyników

Zadanie domowe nr 2:

Indywidualne wartości do zadania domowego nr 2.1 – rama

Indywidualne wartości do zadania domowego nr 2.2 – kratownica

Kalkulator wyników

Warunki przyjęcia zadania domowego:

  1. Praca ma być wykonana ODRĘCZNIE.
  2. Zadanie należy wykonać techniką trwałą (nie ołówkiem)
  3. Do zadania ma być dołączona jego treść wraz z wpisanymi danymi indywidualnymi
  4. Zadanie ma być oddane w białej teczce zatytułowanej w sposób następujący
  5. Zadanie należy przesłać na adres mailowy kajetan.sadowski@pwr.edu.pl w dniu oddania. Zadanie powinno być scalone w jeden plik i zatytułowane: Dzień_zajęć_godzina_Imię_nazwisko_Zadanie_nr_xx

Kryteria oceny:

  1. Poprawność
  2. Estetyka
  3. Termin oddania tzn. jedynie oddanie w pierwszym terminie daje możliwość otrzymania oceny 5.0.

UWAGA: W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej będzie możliwość wykonania kolejnego zadania w formie poprawy.

Przykłady zadań poprawnie wykonanych:

Zadanie nr 1 – przykład 1

Zadanie nr 1 – przykład 2

Zadanie nr 1 – przykład 3

Zadanie nr 1 – przykład 4

Zadanie nr 1 – przykład 5

Zadanie nr 1 – przykład 6

 

Zadanie nr 2 – przykład 1

Zadanie nr 2 – przykład 2

Zadanie nr 2 – przykład 3

Zadanie nr 2 – przykład 4

Odbiór prac domowych:

Prace domowe można odbierać w kolejnym roku akademickim na konsultacjach.