CHE

Zaliczenie przedmiotu:

Podstawą zaliczenia jest oddanie (przesłanie mailem na kajetan.sadowski@pwr.edu.pl) projektowej charakterystyki budynku, która ma zawierać:

– STRONĘ TYTUŁOWĄ (imię, nazwisko, rok, zajęcia, podpis)
– PZT Z KIERUNKAMI ŚWIATA i SĄSIEDZTWEM
– RZUTY
– PRZEKRÓJ
– ZESTAWIENIE WARSTW
– RAPORT Z CHE
– OBLICZENIA (xls)

Przebieg zaliczenia:
– sprawdzamy obliczenia czy są zgodne z projektem
– dwa-trzy pytania ze znajomości arkusza z obliczeniami
– dwa-trzy pytania z listy pytań (alternatywnie można przygotować plakat formatu A3 prezentujący w obrazowy sposób założenia oraz  wyniki charakterystyki energetycznej)

Materiały pomocnicze:

Akty prawne:

Europejskie:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE w/s charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2010/31/UE w/s charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844 zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Polskie:

Prawo Budowlane

Rozporządzenie w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozporządzenie w/s zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Rozporządzenie w/s metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej budynków

KOBIZE – Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE)

KOBIZE – Wskaźniki emisji CO2 dla energii elektrycznej

Materiały pomocnicze:

Projekt domu jednorodzinnego

Poradnik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków

Przegląd przepisów określających minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Wytyczne do weryfikacji projektów budynków mieszkalnych, zgodnych ze standardem NFOŚiGW „NF15” oraz „NF40”

Poradnik akcji społecznej „Dom bez rachunków”

Monografia p. red. Jerzego Sowy pt. „Budynki o niemal zerowym zużyciu energii”

Standard budynku pasywnego Passive House Institute

Poradnik SARP na temat zrównoważonego rozwoju

Pogorzelski J.A.: Fizyka cieplna budowli, PWN, Warszawa 1976

Płoński W., Pogorzelski J.A.: Fizyka Budowli, Arkady, Warszawa 1979

Dylla A.: Fizyka cieplna budowli w praktyce, PWN, 2015

Błaszczyński ,  Ksit  B.,  Dyzman  B., Budownictwo  zrównoważone  z  elementami certyfikacji energetycznej, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2012

Kubik J., Świrska J.: Ćwiczenia laboratoryjne z Fizyki Budowli, Ofic. Wyd. PO, Opole 2005

Starakiewicz A., Szyszka J. – Fizyka budowli w zadaniach – Oficyna Wydawnicza PRz., Rzeszów. – 2009

Bogusławski W.N.: Fizyka Budowli, Arkady, Warszawa 1975

Klemm P. i inni: Budownictwo ogólne – fizyka budowli, tom 2. Arkady, Warszawa 2005.

Grabarczyk S.: Fizyka budowli, Komputerowe wspomaganie projektowania budownictwa energooszczędnego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.

Gawin D., Sabiniak H., i inni: Podstawy teoretyczne i praktyka-wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej, ArCADiasoft Chudzik sp. j., Łódź 2015

Jan Górzyński: Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007

red. Chwieduk D., Jaworski M.:Energetyka Odnawialna w Budownictwie. Magazynowanie Energii, PWN, Warszawa 2018

Przydatne linki:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

System Rejestracji Świadectw Charakterystyki Energetycznej

IPCC

Two centuries of Climate Science – part 1, 2, 3

Global Carbon Atlas

ICAO Carbon Emissions Calculator

Nauka o klimacie

Pogoda i Klimat – ciekawostki

Strategie i cele polityki klimatycznej UE

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Pasywnego

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej

Passive House Institute

BuildingGreen

Instytut Techniki Budowlanej / Zrównoważone Budownictwo wraz z Bazą Artykułów poświęconą Zrównoważonemu Budownictwu

Baza Doradztwa Budowlanego