Praktyki

Osoby zainteresowane wykonaniem praktyki inwentaryzacyjnej lub projektowej zapraszam do wpisywania na LISTĘ:

Praktyki odbywają się w mojej pracowni w miarę, jak istnieje potrzeba wykonania inwentaryzacji lub prac projektowych. Zwykle praktyki inwentaryzacyjne można odbywać parami (można wpisywać się parami na listę), praktyki projektowe zaś jednoosobowo. Ponieważ nie ma żadnej regularności w tym, jak często odbywają się praktyki nikomu nie obiecuję, że uda się je odbyć w jakimś terminie dlatego proszę niezależnie szukać innych możliwości ich odbycia. Obowiązuje kolejność z listy.

Proszę wpisać w odpowiednią rubrykę imię i nazwisko oraz preferowany sposób w jaki mam się z daną osobą kontaktować. W przypadku braku wpisu w polu „kontakt” będę się kontaktował poprzez system CL.

Obowiązują dwie zasady odwołujące się do Państwa uczciwości:

 • proszę wpisywać się na końcu kolejki
 • w przypadku gdy Państwo nie są już zainteresowaniu praktyką proszę o wykasowanie się z listy i przesunięcie kolejnych osób w górę.

Dziękuję.

Ogólne zasady praktyk inwentaryzacyjnych:

 • Praktyki inwentaryzacyjne trwają nominalnie 2 tygodnie ale zwykle udaje się je zakończyć wcześniej.
 • Pierwsza ich część odbywa się w terenie – we Wrocławiu lub w najbliższych okolicach
 • Druga ich część polega na sporządzeniu rysunków inwentaryzacyjnych – można je wykonywać w pracowni lub u siebie.
 • Rysunki powinny wykonane na własnym komputerze w programie AutoCad lub Revit wg przekazanego szablonu
 • Pomiary na końcu podlegają weryfikacji

Ogólne zasady praktyk projektowych:

 • Praktyki projektowe trwają 2 tygodnie (80 godzin).
 • Można je odbywać nieregularnie w dogodnych dla siebie godzinach ale nie powinny w takim przypadku trwać dłużej niż 1 miesiąc
 • Praca odbywa się w biurze projektowym pod opieką uprawnionego architekta (moją lub innej osoby z pracowni)
 • W zakres prac mogą wchodzić tematy projektowe lub inne prace biurowe związane z prowadzeniem pracowni (składanie rysunków, sporządzanie opisów, kompletowanie dokumentacji, wizyty w urzędach itp.)
 • Wymagany jest własny komputer z oprogramowaniem (AutoCad lub Revit, MS Word, MS Excel, SU).