Zadania domowe

Zadanie nr 3 (obowiązkowe)

Strona tytułowa, Zestawy zadań (każde zadanie posiada indywidualny numer. Należy wykonać zadanie o tym numerze, który ma się przypisany w arkuszu ocen).

Zadanie nr 3a (nieobowiązkowe)

Zestawy zadań (każde zadanie posiada indywidualny numer. Należy wykonać zadanie o tym numerze, który ma się przypisany w arkuszu ocen). Dodatkowo należy przynieść na zajęcia wybrany indywidualny lub katalogowy dom jednorodzinny w formie jego karty katalogowej (przykład) (z rzutami, elewacjami, opcjonalnie przekrojem) do wpisania przeze mnie pozycji obliczeniowych. Dom powinien posiadać dwuspadowy dach i mieć parter i piętro. Poniżej podaję linki do przykładowych katalogów domów jednorodzinnych z których można coś sobie wybrać.

Wszystkie rysunki zawarte  zadaniu powinny być wykonane odręcznie. Tutaj można znaleźć przykłady rysunków do projektu (zawartość pliku może się zmieniać w czasie).

Zadanie nr 4 (obowiązkowe)

Strona tytułowa, Zestawy zadań

(każde zadanie posiada indywidualny numer. Należy wykonać zadanie o tym numerze, który ma się przypisany w arkuszu ocen).

Warunki przyjęcia zadania domowego:

  1. Zadania należy wykonać ODRĘCZNIE techniką trwałą,
  2. Do zadania ma być dołączona jego treść (w przypadku zadania nr 4) lub numer zadania z arkuszy zadań (zadanie nr 3)
  3. Zadanie ma być oddane w białej teczce zatytułowanej w sposób następujący

Kryteria oceny:

  1. Poprawność
  2. Estetyka
  3. Termin oddania tzn. jedynie oddanie w pierwszym terminie daje możliwość otrzymania oceny 5.0.

UWAGA: W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej będzie możliwość wykonania kolejnego zadania w formie poprawy.

Przykłady zadań poprawnie wykonanych:

Zadanie nr 3:

Przykład 1,

Przykład 2

Kalkulator wyników

Zadanie nr 3a:

Przykład 2 (Odręczny),

Przykład 3 (Odręczny),

Przykład 4 (Odręczny),

Przykład 5 (EXCEL)

Zadanie nr 4:

Przykład 1,

Przykład 2,

Odbiór prac domowych:

Prace domowe można odbierać w kolejnym roku akademickim na konsultacjach.