Zestawy ćwiczeń

Poniżej można pobrać zadania do rozwiązywania indywidualnego a następnie na zajęciach:

Zestaw ćwiczeń nr 7

Zestaw ćwiczeń nr 8

Zestaw ćwiczeń nr 9

Zestaw ćwiczeń nr 9 – powtórkowy do kolokwium

Zestaw ćwiczeń nr 10

Zestaw ćwiczeń nr 11

A poniżej dodatkowe przykładowe zadania na kolokwium wraz z rozwiązaniami:

KOLOKWIUM nr 1

Momenty bezwładności_01

Momenty bezwładności_02

Momenty bezwładności_03

Belka naprężenia normalne i odkształcenia

Belka naprężenia normalne 01

Belka naprężenia normalne 02

Belka naprężenia normalne 03

Zginanie ukośne 01

Zginanie ukośne 02

Zginanie ukosne 03

Zginanie ukosne 04

Środek ciężkości i zginanie ukośne

KOLOKWIUM nr 2

Belka naprężenia normalne i ścinające 01

Belka naprężenia normalne i ścinające 02

Fundamenty 01

Fundamenty 02

Fundamenty 03

Wyboczenie 01

Wyboczenie 02