Oceny i terminy

  1. Udostępniony arkusz ocen podzielony jest na grupy seminaryjne w ramach których należy odnaleźć swoje oceny posługując się numerem indeksu.
  2. W arkuszu są też podane terminy zajęć oraz terminy kolokwiów (terminy na żółtym tle)
  3. Arkusz aktualizowany jest średnio raz na tydzień.
  4. Jeśli ktoś nie może znaleźć swojego numeru indeksu należy się ze mną skontaktować przesyłając go z prośbą o dopisanie do wybranej grupy.
  5. Po lewej stronie numerów indeksów znajdują się indywidualne numery zadań przypisanych do każdej z osób.
  6. Aby sprawnie przeglądać arkusz najlepiej zapisać go na dysku twardym.

>>> Arkusz <<<