Mat. pomocnicze

Literatura podstawowa:

  1. Tadeusz Koledowicz, MECHANIKA BUDOWLI DLA ARCHITEKTÓW, Wyd. PWR,Wrocław
  2. Stefan Pyrak, Kazimierz Szulborski, MECHANIKA KONSTRUKCJI DLA ARCHITEKTÓW, Arkady,Warszawa

Literatura pomocnicza:

  1. Zdzisław Dyląg, Eugenia Krzemińska-Niemiec, Franciszek Filip, MECHANIKA BUDOWLI t.I i II, PWN, Warszawa
  2. Wacław Zalewski, Edward Allen, „Form and Forces. Designing Efficient, Expressive Structures”, 2009
  3. Aurelio Muttoni, „The Art of Structures: Introduction to the Functioning of Structures in Architecture”, 2011
  4. Philippe Block, Christoph Gengnagel, Stefan Peters, „Form and Forces. Designing Efficient, Expressive Structures”, 2015
  5. Maria Stempniewicz-Żylińska, Andrzej Wawrzynek, „Przewodnik do ćwiczeń ze statyki budowli dla studentów kierunku architektura. Proste przypadki wytrzymałościowe”, 2004
  6. Praca zbiorowa pod redakcją Czesława Branickiego: „Zadania z mechaniki budowli. Tom I. Układy statycznie wyznaczalne.” Politechnika Gdańska, 1975

Interaktywne przykłady:

Płaski zbieżny układ sił:

Płaski swobodny układ sił:

Belki i wsporniki:

Ramy:

Kratownice:

(Block Research Group © 2010-2021, Professur Schwartz © 2021)

(Massachusetts Institute of Technology, Building Technology Program, Masonry Research Group)