Fizyka Budowli

Dział „FIZYKA BUDOWLI” dedykowany jest osobom uczęszczającym na zajęcia z Fizyki Budowli na semestrze 3 pierwszego stopnia studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Ćwiczenia obejmują 15h spotkań na których utrwalana jest wiedza przekazana wcześniej na wykładzie z „FIZYKI BUDOWLI”.

Zakres materiału realizowany na wykładzie „FIZYKA BUDOWLI”:

 • Wykład wyrównawczy: Ciepło, energia, rodzaje wymiany ciepła, przewodzenie, opór, przenikanie, przegroda jednowarstwowa, przegroda wielowarstwowa, przykłady.
 • Wykład 1: Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, Polskie Normy –  omówienie, przegroda kompozytowa, opory warstw powietrza, przykłady
 • Wykład 2: Podłoga na gruncie, podłoga na gruncie z izolacją krawędziową, podłoga w piwnicy, podłoga w piwnicy z izolacją krawędziową, przykłady
 • Wykład 3: Obliczanie rozkładu temperatur w przegrodzie, mostki termiczne, mikroklimat pomieszczeń, przykłady
 • Wykład 4: Ciśnienie, rozkład ciśnienia w przegrodzie, kondensacja pary wodnejm obliczanie współczynnika fRsi, przykłady
 • Wykład 5: Promieniowanie słoneczne, strumień świetlny, natężenie, luminacja, właściwości świetlne materiałów budowlanych, nasłonecznienie i przesłanianie – wymagania WT, linijka słońca, przykłady
 • Wykład 6: Dźwięk, fala dźwiękowa, moc akustyczna, sposoby dystrybucji dźwięku, izolacyjność akustyczna, pogłos, chłonność akustyczna, przykłady
 • Wykład 7: Charakterystyka energetyczna projektu, podstawy prawne, energia użytkowa, energia końcowa, energia pierwotna, wymagania, ogólny tok obliczania

Zakres materiału realizowany na ćwiczeniach „FIZYKA BUDOWLI”:

 • Ćwiczenia wyrównawcze: Informacje organizacyjne: zakres przedmiotu, literatura, warunki zaliczenia
 • Ćwiczenia 1: Polskie Normy, zestaw zadań nr 1: przegroda jednorodna, przegroda wielowarstwowa
 • Ćwiczenia 2: Zestaw zadań nr 2: przegroda kompozytowa, opory powietrza
 • Ćwiczenia 3: Zestaw zadań nr 3: podłogi na gruncie, wydanie zadania domowego
 • Ćwiczenia 4: Zestaw zadań nr 4: obliczanie temperatur wewnętrznych w przegrodzie
 • Ćwiczenia 5: Zestaw zadań nr 5: obliczanie kondensacji pary wodnej, obliczanie fRsi
 • Ćwiczenia 6: Zestaw zadań nr 6: obliczanie nasłonecznienia
 • Ćwiczenia 7: Kolokwium