Fizyka Budowli

Dział „FIZYKA BUDOWLI” dedykowany jest osobom uczęszczającym na zajęcia z Fizyki Budowli na semestrze 3 pierwszego stopnia studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Ćwiczenia obejmują 15h spotkań na których utrwalana jest wiedza przekazana wcześniej na wykładzie z „FIZYKI BUDOWLI”.

Zakres materiału realizowany na wykładzie „FIZYKA BUDOWLI”:

 • Wykład wyrównawczy: Ciepło, energia, rodzaje wymiany ciepła, przewodzenie, opór, przenikanie, przegroda jednowarstwowa, przegroda wielowarstwowa, przykłady.
 • Wykład 1: Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, Polskie Normy –  omówienie, przegroda kompozytowa, opory warstw powietrza, przykłady
 • Wykład 2: Współczynniki poprawkowe, współczynnik przenikania ciepła dla okien, mostki termiczne, przykłady
 • Wykład 3: Podłoga na gruncie, podłoga na gruncie z izolacją krawędziową, podłoga w piwnicy, podłoga w piwnicy z izolacją krawędziową, przykłady
 • Wykład 4: Klimat zewnętrzny, mikroklimat w budynku, bilans cieplny organizmu, wskaźniki Fangera, komfort cieplny
 • Wykład 5: Obliczanie rozkładu temperatur w przegrodzie, przykłady. Para wodna, ciśnienie, stan cieplno-wilgotnościowy przegrody, wilgotność względna, kondensacja pary wodnej, przykłady
 • Wykład 6: Obliczanie współczynnika fRsi, warunek kondensacji powierzchniowej, dyfuzja pary wodnej, rozkład ciśnienia w przegrodzie, przykłady
 • Wykład 7 cz.1: Charakterystyka energetyczna projektu, podstawy prawne, energia użytkowa, energia końcowa, energia pierwotna, wymagania, ogólny tok obliczania.
 • Wykład 7 cz.2: Dźwięk, fala dźwiękowa, moc akustyczna, sposoby dystrybucji dźwięku, izolacyjność akustyczna, pogłos, chłonność akustyczna
 • Wykład 7 cz.2: Ślad węglowy budynków, wymagania prawne, analiza LCA, sposoby obliczania
 • Wykład 7 cz.2: Promieniowanie słoneczne, strumień świetlny, natężenie, luminacja, właściwości świetlne materiałów budowlanych, nasłonecznienie i przesłanianie – wymagania WT, linijka słońca

Zakres materiału realizowany na ćwiczeniach „FIZYKA BUDOWLI”:

 • Ćwiczenia wyrównawcze: Informacje organizacyjne: zakres przedmiotu, literatura, warunki zaliczenia
 • Ćwiczenia 1: Zestaw zadań nr 1: przegroda jednorodna, przegroda wielowarstwowa. Zadanie dodatkowe.
 • Ćwiczenia 2: Zestaw zadań nr 2: przegroda kompozytowa, opory powietrza. Zadanie dodatkowe.
 • Ćwiczenia 3: Zestaw zadań nr 3: współczynniki poprawkowe, izolacyjność okien. Zadanie dodatkowe.
 • Ćwiczenia 4: Zestaw zadań nr 4: podłoga na gruncie. Zadanie dodatkowe.
 • Ćwiczenia 5: Zestaw zadań nr 5: temperatury wewnętrzne w przegrodzie, para wodna. Zadanie dodatkowe.
 • Ćwiczenia 6: Zestaw zadań nr 6: obliczanie fRsi, rozkład ciśnienia w przegrodzie. Zadanie dodatkowe.
 • Ćwiczenia 7: Kolokwium