Nowoczesne Technologie

Dział „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE” dedykowany jest osobom uczęszczającym na wykład z Nowoczesnych Technologii na semestrze 2 drugiego stopnia studiów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wykład obejmuje 15h spotkań (7 wykładów).

Zaliczenie wykładu:

Podstawą do zaliczenia wykładu jest przygotowanie pracy pisemnej zgodnie z informacjami i szablonem dostępnym >>>tutaj<<<. Lista tematów do akceptacji znajduje się >>>tutaj<<<.

Prace z ubiegłych semestrów dostępne są >>>tutaj<<<.

Literatura podstawowa:

[1]   Chwieduk, D., Jaworski ,M., Energetyka Odnawialna w Budownictwie. Magazynowanie Energii,   Warszawa 2018.
[2]   Tytko, R., Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, Kraków 2020.
[3]   Foit, H., Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji, Gliwice 2013.
[4]   Klugmann-Radziemska, E., Niekonwencjonalne źródła energii. Przykłady obliczeniowe, Gdańsk   2018.
[5]   King Bruce, The New Carbon Architecture, Canada, 2017
[6]   Sowa, J., i in., Budynki o niemal zerowym zużyciu energii, Warszawa 2017.
[7]   Marchwiński, J., Zielonka-Jung, K., Współczesna architektura proekologiczna, Warszawa 2014.
[8]   Fox Michael, Interactive architecture. Adaptive World, Princeton 2017
[9]   Brownell, B., Transmaterial. A Catalog of Materials That Redefine Our Physical Environment,   New York 2011.
[10] Hauplik-Meusburger, S., Bannova, O., Space Architecture Educatios for Engineers and   Architects, Basel 2016.
[11] Meusner, P., Moon. Architectural Guide, Berlin 2019.
[12] Heppenheimer, T. A., Podbój kosmosu. Historia programów kosmicznych, Warszawa 1997.
[13] Kaku Michio, The Future of Humanity. Terraforming Mars, Interstellar Travel, Immortality, and   Our Destiny Beyond   Earth, Nowy Jork, 2018

Literatura dodatkowa:

[1]  Leach, N., Space Architecture: The New Frontiers for Design Research, Hoboken   2014.
[2]  Sherwood, B., Howe, A.S., Out of This World: The New Field of Space Architecture,   Reston   2009.
[3]  Zubrin, R., Wagner, R., Czas Marsa. Dlaczego i w jaki sposób musimy skolonizować   Czerwoną   Planetę?, Warszawa 1996.
[4]  Meusner, P., Galina Balashova: Architect of the Soviet Space Programme, Berlin   2015.