QUICK.ENERGY

QUICK.ENERGY to proste, darmowe narzędzie obliczeniowe pozwalające na szybką analizę zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych. Narzędzie powstało jako pomoc dydaktyczna na zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej a jego kształt i funkcjonalność stanowi kompromis pomiędzy łatwością obsługi a dokładnością obliczeń.

QUICK.ENERGY is an easy, free calculation tool that allows to quickly analyze the energy demand in residential buildings. The tool was created as a teaching tool for courses at the Faculty of Architecture of the Wrocław University of Technology and its shape and functionality is a compromise between ease of use and accuracy of calculations.

Pliki do pobrania / Files to download:
QUICK.ENERGY ver. 1.2
QUICK.ENERGY GUIDE (english version)
PRZEWODNIK po QUICK.ENERGY (w języku polskim)


Historia wersji / Version history


Wersja 1.2 / Version 1.2

Dodano następujące funkcje:
– dodano kraj PORTUGALIA
– dodano możliwość wyboru metody uwzględniania zużycia energii elektrycznej dla urządzeń gospodarstwa domowego
– dodano możliwość oszczędnego wykorzystania ciepłej wody użytkowej

The following features have been added:
– added country PORTUGAL
– added option to choose the method of taking into account the use of electricity for household appliances
– the possibility of economical use of hot water has been added